Kamen Rider Revice

Kamen Rider Revice

Kamen Rider Revice 2021Dec. 08, 2021
Tập 32/??
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Kamen Rider Revice - 2021

Kamen Rider Revice, 2021 Phụ Đề Anime Deadmans Là Một Tổ Chức Thờ Cúng Ma Quỷ. Thông Qua Việc Sử Dụng Vistamps Bí ẩn, Những Con Quái Vật được Gọi Là Deadman được Sinh Ra Từ Bên Trong Con Người. Chiến đấu để Bảo Vệ Gia đình Mình Khỏi Nanh Vuốt Của Deadmans Là Ikki Igarashi. Bản Thân Anh Cũng Có Giao ước Với Vice, Một Con Quỷ Sống Trong Cơ Thể Ikki. Cùng Nhau, Họ Biến Thành Hai Kamen Rider: Ikki Trong Vai Kamen Rider Revi, Và Vice Trong Vai Kamen Rider Vice. Cùng Nhau, Họ Là Kamen Rider Revice!

x
x