Thành Phố Bí Mật (Phần 1)

Thành Phố Bí Mật (Phần 1)

Secret City (Season 1) 2016Dec. 22, 2021
Full (6/6)
Đánh giá của bạn: 0
8 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Thành Phố Bí Mật (Phần 1) - 2016

Thành Phố Bí Mật (Phần 1) – Secret City (Season 1), Secret City (Season 1) 2016 Hoàn Tất (6/6) Season 1 Bên Dưới Mặt Tiền Yên Bình Của Canberra, Trong Bối Cảnh Căng Thẳng Gia Tăng Giữa Trung Quốc Và Mỹ, Nhà Báo Chính Trị Cấp Cao Harriet Dunkley đã Khám Phá Ra Một Thành Phố Bí Mật Với Những âm Mưu Chằng Chịt, đặt Mạng Sống Vô Tội Vào Vòng Nguy Hiểm Bao Gồm Cả Chính Cô ấy.

x
x